Ludvigsen: Samarbeidskompetanse er svært viktig

I nyeste utgave av Folkehøgskolen (nr 2 2017) kan du lese et intervju av Sten Ludvigsen, han som ledet utvalget som sommeren 2015 leverte NOUen Fremtidens skole, også kalt 'Ludvigsenutvalget'. Han pongterer blant annet viktigheten av samarbeidskompetanse. I bladet kan du også lese..

om K.E. Løgstrup og nærhetsetikken, om hva Inge Eidsvåg mener kjennetegner den gode folkehøgskolelæreren, om studiereisens dilemmaer, om voluntører på folkehøgskoler, om Katti Anker Møller og veien til selvbestemt abort, om Petter Eides eetiske dilemmaer i bistanden, og mye, mye mer. God lesing

Kalender