Mange spennende kurs i mai og august!

I slutten av mai er alle i praktisk personale invitert til samling på Jæren folkehøgskole. Andre uke i august inviteres alle nye eller relativt nye lærere, praktisk personale og rektorer i folkehøgskolen til kurs på Nansenskolen. Det samme gjelder lærere med noe erfaring, som inviteres til inspirernde påfyllskurs. Og endelig inviterer vi i samarbeid med Nestor i Melsomvik til seniorkurs for ansatte i folkehøgskolen.

Samling for praktisk personale

Jæren folkehøgskole inviterer alle i praktisk personale til inspirerende dager på Sør-Vestlandet. For de som ønsker det kan man bli med på tur til Preikestolen tirsdag 26. mai før samlingen starter for alvor onsdag og går fram til fredag 29. mai. Det er ikke for sent å melde seg på:

Program for samling praktisk personale 2015 

 

Kurs for nye lærere, praktisk personale og rektorer/ledere

De seneste årene har vi også videreutviklet kurs for nye i folkehøgskolen og etablert at dette skjer i andre uke av august på Nansenskolen, Lillehammer. Nytt av året er at vi har delt opp kurset i tre, ett for hver av gruppene nye lærere, ett for nye i praktisk persoanle og ett for nye rektorer/ledere i folkehøgskolen. Kursene går parallelt og deler av innholdet vil være felles. Samtidig og samme sted arrangeres påfyllingskurs for erfarne folkehøgskolelærere.

Kurs for nye eller relativt nye lærere i folkehøgskolen

Kurs for nye eller relativt nye praktisk personale i folkehøgskolen

Kurs for nye eller relativt nye rektorer/ledere i folkehøgskolen

 

Inspirasjons- og påfyllskurs for erfarne lærere

Det er mange som har ønsket et kurs for ekstra «påfyll». Et kurs hvor man får jobbet med idé og pedagogikk. Et møtested hvor man vil få rom og anledning til å bli utfordret og inspirert. Et møtested for utveksling av meninger og erfaringer.

Med kurset kurset Idé og pedagogikk – inspirasjonskurs for lærere i frilynt folkehøgskole håper vi å treffe både mange kjente og kjære, både lærere og skoleledere. Også dette kurset vil være på Nansenskolen (Lillehammer), den 10.-13. august.

Idé og pedagogikk – inspirasjonskurs for lærere i frilynt folkehøgskole

 

Seniorkurset 55+ for folkehøgskoleansatte

Det er mye å tenke på for de som har vært i folkehøgskolen/ arbeidslivet en god stund og nå så smått nærmer en ny fase av livet. Det kan være hvordan man ønsker å bruke sin kompetanse i årene som kommer, i jobb og i fritid. Det kan være hvilke muligheter og rettigheter har du i forhold til pensjon, AFP, og hvilken økonomi man vil ha etter at man går av eller trapper ned? Spørsmålene er mange til et komplisert tema og svarene veldig avhengig av den enkeltes situasjon.

Nestor (tidligere Norsk senter for seniorutvikling) i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, invitere derfor til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte. Kurset arrangeres i dagene mandag 10. til onsdag 12. august på Nestor i Melsomvik ved den vakre Vestfold-kysten.

Seniorkurs 55+ for ansatte i folkehøgskolen

Kalender