Markerte 75 år siden Elverumsfullmakten

For nøyaktig 75 år siden ble det 9. april 1940 ringt i matklokka ved skolen. Styrer Eirik Øverås informerte kort om situasjonen landet var i. Elevene fikk beskjed om at skoleåret var over og at de måtte rydde rommet og komme seg hjem. Det ble et par dramatiske og viktige døgn ved Elverum folkehøgskole.
Slik innledet rektor Per Egil Andersen sin tale til stortingsgjestene og elevene ved 75-årsmarkeringen for det som kom til å hete Elverumsfullmakten.  

I salen satt stortingsrepresentanter fra de politiske partiene på Stortinget, anført av stortingspresident Olemic Thommesen, ansatte på Stortinget samt etterkommere av C.J. Hambro, blant annet vår egen Benedicte Hambro, lærer på Ringerike folkehøgskole. Det var C.J. Hambro som organiserte evakueringen av stortingsrepresentantene, regjeringen og kongefamilien 9. april 1940, samt utformet Elverumsfullmakten.

Elverumsfullmakten – et av Norges viktigste dokumenter – var et underforstått vedtak fra Stortingets samling på Elverum 9. april 1940, der regjeringen ble gitt en generell fullmakt til å treffe avgjørelser og ivareta landets interesser under krigen. Stortinget hadde ved det tyske angrepet på Norge flyktet via Hamar til Elverum, og her hadde det sitt siste møte som fri forsamling på Elverum folkehøyskole.

Originalen på plass i tre timer

I Elverumsfullmakten, som egentlig aldri var et formelt vedtak, heter det:

Presidenten har altså foreslått at Stortinget bemyndiger Regjeringen til, inntil det tidspunkt kommer da Regjeringen og Stortingets presidentskap etter konferanse innkaller Stortinget til neste ordinære møte, å vareta rikets interesser og treffe de avgjørelser og beføyelser på Stortingets og Regjeringens vegne, som må anses for påkrevd av hensyn til landets sikkerhet og framtid.

Før markeringen i salen på Elverum folkehøgskole hadde originalen av den håndskrevne Elverumsfullmakten ankommet fra Stortinget og blitt lagt i glassmonter i Kongerommet på skolen for anledningen.

Kongens nei blir film

Til de dramatiske døgnene på Elverum og på Elverum folkehøgskole hører også kong Håkons nei til lederen for den tyske legasjon i Norge, Curt Bräuer om å overgi makten til Quisling. Samtalen fant sted i det som siden den gang kalles Kongerommet i andre etasje i hovedbygget på folkehøgskolen. Paradox Film 1 er i gang med å filme begivenhetene på Elverum med Erik Poppe som regissør. Derfor er Kongerommet satt i stand for filmingen og er nå bevilget 450 000 kroner av Riksantikvaren for bevaring.

Paradox Film var til stede under markeringen og viste flere eksempler på råopptak fra filmen som har premiere i september 2016. Blant annet så vi opptak av kong Håkon (spilt av den danske skuespilleren Jesper Christensen) som irritert og tankefull venter på Bauer. Filmen er basert på Alf R. Jacobsens bok Kongens Nei.  

Høytideligheten i Storsalen fikk en verdig avslutning da elever ved skolen sang «Til ungdommen». Både elever og gjester dannet senere en vakker ramme ved Kongebautaen utenfor skolen. Her sang alle «Ja vi elsker» og Stortingspresidenten la ned krans.

Fredrik Seeberg (92) var også blant gjestene og glad for at han ble invitert. Han var bare 17 år gammel da han kjempet mot tyskerne på Midtskogen i april 1940.

Her leser du hele talen til rektor Per Egil Andersen, Elverum folkehøgskole, 9. april 2015.

Se også NRK-arkivintervju sendt 9. april 1965 av Styrer Eirik Øverås Elverum folkehøgskole.

Kalender