MAT – temanummer av FOLKEHØGSKOLEN på vei til deg!

 
«Der er lækker
økologisk mad på
bordet hver dag»
Dette nummeret av Folkehøgskolen
handler om mat. Bakgrunnen er at
EPSI-undersøkelsen fra november 2012
viser et betydelig forbedringspotensial
når det gjelder kostholdet ved mange
av våre skoler. Vi ønsker med dette
temanummeret å fortelle de gode
historiene om det positive som skjer
på fronten i skoleslaget – og å se på
utfordringene. Det er viktig at matstellet
ikke går på autopilot – her ligger
skatter gjemt for positiv utvikling.
Det er stor forskjell på skolene. Noen
baker brød hver dag – andre har (etter
sigende) daglig tørt brød – kjøpt eller
frosset.
Dette nummeret av Folkehøgskolen handler om mat. Bakgrunnen er blant annet at EPSI-undersøkelsen fra november 2012 viser et betydelig forbedringspotensial når det gjelder kostholdet ved mangeav våre skoler. 

Vi ønsker med dettetemanummeret å fortelle de godehistoriene om det positive som skjerpå fronten i skoleslaget – og å se påutfordringene. Det er viktig at matstelletikke går på autopilot – her liggerskatter gjemt for positiv utvikling.Det er stor forskjell på skolene. Noenbaker brød hver dag – andre har (etter sigende) daglig tørt brød – kjøpt ellerfrosset.

 

Vi håper dette nummeret vil være til
inspirasjon i det videre arbeidet med å
utvikle skolenes matprofil. Lykke til!

Les og bli inspirert; enten ved å klikke her eller på lenken under, eller vente på bladet kommer i posthylla/postkassa di.

Vi håper dette nummeret vil være tilinspirasjon i det videre arbeidet med åutvikle skolenes matprofil.

Kalender