Med gud i bagasjen? Temanr av Folkehøgskolen på vei til deg.

Vårt spennende, omfattende og lenge varslede temanummer av Folkehøgskolen (nr 5 2012) om eksistensielle spørsmål i frilynt folkehøgskole er nå i trykken og om ikke mange dager på vei til deg. Men du kan allerede nå lese nummeret her..

Temanummeret «Med gud i bagasjen» danner avslutningen på ett års fokus på religiøse og eksistensielle spørsmål i frilynt folkehøgskole. I dette nr 5 av Folkehøgskolen 2012 finner du et vidt spenn av artikler som på forskjelligste vis og fra forskjellige ståsteder kaster ulike lys over spørsmålet.

Vi håper at ikke samtalen om disse spørsmåls plass i skoleslaget vårt stanser opp med dette nummeret. Oppfordringen er derfor å ta opp hele eller deler av temanummeret til drøfting på skolen, slik at frilynt folkehøgskole også i fortsettelsen er den åpne og fordomsfrie samtalearena vil ønsker vi skal være.

Vi regner med at ulike artikler vekker ulike reaksjoner. Vi oppfordrer til å benytte bloggen vår til debatt: www.frilyntfolkehøgskole.no

God lesning! 

 

Les Folkehøgskolen nr 5 2012

Kalender