Medlemsnytt etableres som e-post

Som et ledd i å modernisere NF legger vi nå om medlemsbrevet til e-post. Det betyr at vi ønsker din gjeldende oppdaterte e-post-adresse for å kunne sende deg medlemsnytt fremover. Rent praktisk sender vi en henvendelse til tillitsvalgt ved skolen for å be om en samlet e-postoversikt fra lokallaget.  

Men du kan også sende e-postadressen din direkte til ob@folkehogskole.no. Husk da å ta med navn, skole, helst også medlemsnr, og mobilnr.

Dette brevet og medlemsnytt våren 2012 vil vi sende både som brev og e-post, før vi fra høsten 2012 går over til kun å sende medlemsnytt på e-post. Dersom enkeltmedlemmer til den tid fortsatt ønsker å motta medlemsnytt som brev, vil vi selvfølgelig sørge for det.

Husk at dette e-medlemsbrevet kan se litt forskjellig ut alt etter hvilket e-post-program du benytter.

I øvrig viser vi til vår hjemmeside: folkehogskole.no/nf som også har adressen folkehogskolene.net. 

 

Les hele medlemsbrevet her:  ..

Kalender