Mellom tillit og kontroll – norsk skole ved et veiskille

Nansenskolen følger opp fjorårets suksess og arrangerer skolekonferansen 'Mellom tillit og kontroll - norsk skole ved et veiskille i dagene onsdag 11. og torsdag 12. mai.
Med årets skolekonferanse ønsker Nansenskolen å løfte fram forholdet mellom styring og ledelse, kontroll og tillit.

-Vi vil problematisere styringslogikken tili New Public Management, vise bredden i skolens mandat og oppgaver og få fram at de valg vi foretar for skolen også får konsekvenser for barnehagen, sier Unn Irene Aasdalen, rektor ved Nansenskolen.

Nansenskolen samarbeider med Utdanningsforbundet om den to-dagers konferansen på Lillehammer. På lista over bidragsytere finner du Ole Briseid, tidligere ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk, Inge Eidsvåg, forfatter og tidligere rektro og lektor ved Nansenskolen, Trond Diseth, professor i pediatri., Sølvi Lillejord, professor i pedagogikk, Gunnhild Nohre-Walldén, foreldreaksjonen med lærerne for en bedre skole, Morten Jostad, skuespiller og dramatiker, Unn Helland, lærer ved Fjell skole i Drammen, Unn Irene Aasdalen, rektor ved Nansenskolen og Torbjørn Ryssevik, spesialrådgiver i Utdanningsforbundet.

For mer informasjon, program og påmelding, se gvedlegg:

Kalender