Mennesker på vandring – Granbykonferansen i Selbu

Peder Morset folkehøgskole er medarrangør av Granbykonferansen 5. april i Selbu. Tittel på konferansen er 'Mennesker på vandring - nåtidens vandring sett i lyset av utvandringen til USA'. Granbykonferansen i Selbu skal bli en viktig møteplass om temaet mennesker på vandring.

Mennesker har vandret til alle tider

Fra midten av 1800 og trekvart århundrede framover, innvandret litt over 35 millioner europeere og ikke-europeere til USA. Av disse var godt 900 000 nordmenn, et svært høyt tall sett i forhold til datidens folketall i Norge. Dette er den moderne tids største folkevandring. Erfaringer og kunnskap fra denne viktige epoken er kun sporadisk brukt i forståelsen av dagens folkevandring.

Tidligere ordfører i Trondheim Marvin Wiseth er konferansier for konferansen, som har engasjert kulturstatsråd Linda Hofstad Helleland, tidligere justisminister Odd Einar Dørum og otte andre foredragsholdere med ulik kompetanse og innfallsvinkler.

Det blir kulturinnslag av Jarle Førde, Øyvind Farmen, Elsiabeth Matheson og Sturla Berg-Johansen.

Se vedlagt program for mer informasjon og påmelding.

Kalender