Metodehefte klart og på vei ut til skolene

Et stort prosjekt for PUF i 2011-2012 har vært metodeinnsamlingen og dets resultater: – metodebanken på nett, metodejamsession og dette heftet: Metodejam 1.0. Heftet er trykket og på vei til skolene..

«Metodejam 1.0 – metoder og opplegg som blir brukt i folkehøgskolen» er starten på et dokumentasjonsprosjekt, som forsøker å skriftliggjøre en del av det vi driver med i folkehøgskolen hver dag. Herværende metode-samling tar ikke utgangspunkt i fag men i den felles hverdag vi har med elevene, om det er ved skolestart, på internatene, eller i andre sammenhenger.

 

Ta kontakt med NF for å få tilsendt hefte eller tilgang til nettressurs.

Kalender