Mimers nordiske doktorandsymposium på folkehøgskoleforskning, Oslo 3. og 4. mai 2016

Folkehøgskoleforbundet, sammen med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og forsknings-nettverket Mimer ved Lindköpings Universitet, inviterer til nordiske forskningsdager for folkehøgskole på Folkehøgskolekontoret i Øvre Vollgate, Oslo.

 

Tirsdag 3. mai

12.00            Velkommen ved ledere i FHF og NKF.

12.15            Presentasjon av symposiet ved Johan Lövgren og Sindre Vinje.

12.30            Innledende forelesning ved Henrik Nordvall.

13.30            Paper 1 – Sofia Österborg Wiklund, Linköpings universitet.

15.00            Paper 2 – Annika Turunen, Åbo Universitet.

16.30            Paper 3 – Rasmus Kolby Rahbek, Folkehøjskolernes Forening.

 

19.00            Middag

20.00            Kulturell aktivitet.

 

Onsdag 4. mai

09.00            Morgensamling

09.30            Forelesning ved Arild Mikkelsen.

10.30            Paper 4 – Sindre Vinje, Folkehøgskoleforbundet.

12.00            Lunsj

12.30            Paper 5 – Johan Lövgren, MF Norwegian School of
                    Theology.

14.00            Paper 6 – Svein-Erik Andreassen, Universitetet i 
                    Tromsø.

15.30            Avslutning

 

For påmelding og mer informasjon: http://www.liu.se/mimer/mimers-forskarkonferens/forkonferens-nordiskt-doktorandsymposium?l=sv&caslogout=1 

Kalender