Modernisering av NF

Norsk Folkehøgskolelag står overfor store og interessante utfordringer fremover. Styret er derfor i gang med å vurdere evt. endringer i NF som organisasjon, for å stå bedre rustet overfor utfordringene.

Arbeidet legges opp i faser, der identifisering av utfordringene er første. Om kort tid vil lokallagene utfordres til å melde om styret har identifisert de viktigste og største utfordringene lokalt vurdert.

Neste fase vil være å vurdere muligheten for i justere NF som organisasjon for å kunne møte de utfordringene vi sammen har identifisert. Resultatet av arbeidet vil være et forslag til endringer av NF, som skal på høring blant medlemmene, før evt. justert forslag fremmes for landsmøtet i 2013. 

Kalender