Modernisering og demokrati fokus for NF framover

Det nye styret i NF har i høst jobbet frem en plan for sitt arbeid frem mot landsmøtet 2013. Under overskriften "Modernisering og demokrati" skal både organisasjonen NF gjennomgås og fornyes der det er behov, samtidig som det satses på demokrati-prosjekter framover.
 

Etter noen års fokus på dannelse, er det styrets oppfattelse at vi i det kommende fokuserer på demokrati og demokratisk dannelse som en del av allmenndanningen i folkehøgskolen. Fokus på demokrati og demokratisk dannelse kan komme til uttrykk både i PUF-arbeidet, i forskning og i enkelte fyrtårnsprosjekter. I 2014 er det f.eks. både 150 år siden den første folkehøgskolen startet i Norge (Sagatun på Hamar) og 200 års jubileum for Norges grunnlov. Begge deler kommer vi tilbake til i egne skriv til lokallagene og skolene, der vi utfordrer til ideer til prosjekter. 

Kalender