Nå heter vi Folkehøgskoleforbundet

Norsk Folkehøgskolelag skifter navn til Folkehøgskoleforbundet. Det ble klart under organisasjonens landsmøte på Agder folkehøgskole. Styrets forslag til navneendring fikk klar tilslutning uten stor debatt.

Nå starter arbeidet med å registrere og implementere navnet, noe som nødvendig vis vil gå over noe tid.  

Øyvind Brandt ble enstemmig gjenvalgt som leder for to nye år. Henning Iversen, lærer ved Toten folkehøgskole ble valgt inn som nytt medlem av styret, mens Siri Skjerve Gjeldnes, lærer ved Ringebu folkehøgskole, ble valgt som første vara – hun møter derved fast i styret for «nye» Folkehøgskoleforbundet.

Elin Evenrud, Holtekilen folkehøgskole, Britt Soot, Follo folkehøgskole og Haldis Brubæk, Romerike folkehøgskole ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Kalender