NF-håndboka historie – ny løsning på nett

Den ærverdige NF-håndboka er historie. Den er nå forsvunnet som meny-valg på nettsidene. I stedet er det opprettet to nye menyvalg som dekker det samme innholdet: Lover og regelverk og Lønn og arbeidsvilkår.

Det er lenge siden NF-håndboka som papirutgave (perm) ble nedlagt. Men på nettsidene til NF har begrepet levd som menyvalg helt til nå.

Sammen med NKF har Folkehøgskoleforbundet vurdert at innholdet mer intuitivt finnes ved de to nye menyvalgene Lover og regelverk og Lønn og arbeidsvilkår.

Under hvert av menyvalgene finnes underkapitler som tilsvarer innholdet i tidligere håndbok.

Som tidligere oppdateres disse sidene fortløpende og er derfor et sentralt informasjonssted for medlemmene og tillitsvalgte. 

Kalender