Nordisk uttalelese om flyktninger og folkehøgskoler

Medlemsnytt nr 5 (September) fra Folkehøgskoleforbundet er på vei til deg. Her kan du blant annet lese om at Nordisk folkehøgskoleråd i sitt møte 9. september vedtok en uttalelse til de nordiske politikerne og folkehøgskolene i forbindelse med flyktningekatastrofen Europa oppleve:

Flyktningsituasjonen utfordrer Europa til humanitær innsats. Nordisk Folkehøgskoleråd ber derfor alle politikere og aktører i Norden om å ta medansvar og vise lederskap. I overensstemmelse med folkehøgskolenes tradisjon, oppfordrer vi alle folkehøgskolene i Norden til å vise storsinn ved å handle og ta initiativer til forbedring av flyktningenes vilkår. Det er behov for en innsats her og nå, men også behov for å tenke langsiktig. Folkehøgskolene i Norden kan bidra med både dannelse, utdannelse og medmenneskelighed.

Som i de øvrige nordiske landene har norske folkehøgskoler tatt ulike initiativer til å hjelpe flyktninger, både på kort og lenger sikt. Et eksempel er initiativet fra Voss folkehøgskole Si JA! til folkehøgskoler for flyktninger. Vi har ikke full oversikt, men det ser ut som alle folkehøgskoler gjør noe. Mange skoler er i kontakt med sin kommune om hva folkehøgskolen kan bidra med.

Les hele medlemsnytt nr 5 2015 her.

Kalender