Ny logo!

Folkehøgskoleforbundets nye logo ble lansert på tillitsvalgtkonferansen på Sanner onsdag 25. september. Etter landsmøtets vedtak om navneskifte var det nødvendig at Folkehøgskoleforbundet har en ny visuell framtoning, inklusiv logo. Informasjonskontoret for folkehøgskolen har også endret sin logo slik at IF og FHF fortsatt har et korresponderende visuelt uttrykk for det frilynte fellesskapet. 

Byrået Allegro har hjulpet oss i prosessen fram til ny logo og profilmanual. Logoen består av et navnetrekk og et logosymbol. Som logosymbol er valgt en liten «f» basert på ulilke størrelse sirkler i ulike nyanser av grunnfargen. Den lille «f»-en står for frilynt, folkehøgskole, fellesskap. Den lille «f»-en kan uttrykke noe antiautoritært og lekent.

I sammenhenger der vi ikke kan bruke hele logoen kan vi benytte et emblem med bare den lille «f»-en. 

Den visuelle profilen vil nå i en tid framover implementeres på nettsider, informasjonsmateriell, rundskriv, brevark, osv.

De tillitsvalgte på Sanner fikk utdelt pinn med den lille «f»-en og nye vervebrosjyren, samt en minnepenn som nøkkelring med den nye logoen. Brosjyre med vårt nye idé- og prinsipprogram, vedtatt på landsmøtet på Agder i mars, er også på vei ut til lokallagene.

Det er mange utfordringer i det å etablere en ny logo. Tilbakemeldingene på Sanner og fra samarbeidsparter er veldig positive. Vi i Folkehøgskoleforbundet har fått et godt visuelt fundament til det videre viktige arbeidet for norsk folkehøgskole og de som arbeider her.  

Kalender