Ny nasjonal visjon for folkeopplysningen i Danamrk

I slutten av november i fjor offentliggjorde den danske kulturministeren Marianne Jelved en visjon for folkeopplysningen i Danmark. Visjonen er utarbeidet i samarbeid med folkehøgskolene og de andre folkeopplysningsorganisasjonene i Danmark. Et mål med visjonen er å styrke samarbeidet mellem folkeopplysningsorganisasjonene. Hovedformålet med visjonen for folkeopplysningen er å fornye folkeopplysningen i et nåtidig perspektiv, slik at den igjen kan inspirere samfunnsutviklingen og verdidebatten.

Visjonen for folkeopplysningen i Danmark er blant annet blitt til på bakgrunn av en oppfattelse om at de samfunnsmessige forandringene presser folkeopplysningens kjerneverdier mer end før. Kjerneverdiene er dannelse, demokratisk læring og beskyttelse av sivile og politiske rettigheter. I en tid hvor politiske besluttninger i stigende grad treffes ut fra en logikk om at de er nødvendige, er mer overordnede diskusjoner om samfundsmessige verdier ifølge visjonen stort sett  litt borte.

 

Visjonen består av 12 fokuspunkt som forventes å bidra til å sette en ny dagsorden for samfunnsdebatten i Danmark. Fokuspunktene omfatter blant annet muligheten for forpliktende fellesskaper; folkeopplysningens bidrag til verdikamp ut fra en forståelse av verdibegrepet ut fra annet og mer enn økonomiske og rasjonelle termer; folkeopplysningen som ramme for en felles lære- og dannelsesprosess; samt folkeopplysningen som viktig element i kampen for å hindre en geografisk skjevutvikling av Danmark.

 

Les/hent visjonen her

 

 

Kalender