Ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

Etter at det ble brudd i forhandlingene om ny særavtale våren 2010, er vi nå glade for at en ny sentral særavtale er på plass før kommende skoleår.
Avtalen innebærer blant annet at undervisningspersonale i hel stilling gis en godtgjøring på minst kr 20 000 per år for særskilt arbeidstid i perioden 01.01.2011 – 31.12.2012. Dette betyr at skolene må etterbetale tillegget fra og med januar 2011.
 
Særavtalen som pdf.

Det skal også nedsettes et partssammensatt utvalg som høsten 2012 skal gjennomgå og eventuelt komme med forslag til endringer i særavtalen. Dette utvalgsarbeidet skal legges til grunn for forhandlinger om ny særavtale for neste periode.

Kalender