Ny særavtale i havn med KS

Fredag 23. mars ble det forhandlet og oppnådd enighet om ny særavtale for de kommunale og fylkeskommunale folkehøgskolene. Avtalen gjelder fra 1.1.2012 til 31.12.2013.

Følgende presiseringer og endringer er tatt inn i avtalen.

I den sentrale avtalen er det i punkt 2 – Inndeling av årsverket tatt inn en presisering av undervisningstiden, 478/637.

I punkt 6 er godtgjøring for særskilt arbeid økt fra kr. 19000.- til kr. 20500.-. I tillegg er minst føyd til i teksten.

Godtgjøringen for særskilt arbeidstid gjelder fra 1.1.12 og differansen mellom kr. 19000.- og 20500.- skal derfor etterbetales.

Kalender