Nye informasjonsbrosjyrer fra Folkehøgskoleforbundet

Når man starter som ny ansatt i folkehøgskolen er det mange inntrykk som skal fordøyes på kort tid. Skoleslaget er kanskje noe fremmed for vedkommende, og hverdagen er travel, så travel at det ikke alltid er tid til en generell innføring i skoleslaget. Samtidig går det kanskje fort noe tid før nye tilbys/informeres om/oppfordres til å melde seg inn i Folkehøgskoleforbundet.

Ett tiltak fra forbundsstyrets side er å gi nye ansatte på skolene en velkomsthilsen via den tillitsvalgte (lokallagsleder) eller rektor, evt. andre. Heftet har vi trykt i tre varianter, til nye lærere, til nye i det praktiske personalet og til nye rektorer/nye i ledelsen. Heftet gir en generell informasjon om skoleslaget man starter i som ny. Sist i heftene er noen gode råd fra en kollega i folkehøgskolen.

Alle nye ansatte får også Idé- og prinsipprogram med vedtekter.

I tillegg har Utvalg for praktisk personale lagd en liten folder om hvem de er og hva de jobber med.

Samtidig oppfordrer vi tillitsvalgte å overbringe informasjon om og tilbud om medlemskap i Folkehøgskoleforbundet (vervebrosjyren «Bli medlem!»). Se også vedlagte FHF rundskriv 22 og 23 2015.

 

Justerte vedtekter

Idé- og prinsipprogram er rettet i forhold til endring i vedtektene etter landsmøtet på Voss i sommer, der distriktslaget som vedtaksledd i organisasjonen nå er tatt ut. Dette deles også ut til alle nye ansatte siden i sommer.

Kalender