Nye økonomiske rutiner

Styret i Folkehøgskoleforbundet har vedtatt nye økonomiske rutiner. Blant annet skal alle lokallag ha sin konto opprettet i navnet og på organisasjonsnummeret til Folkehøgskoleforbundet. Rutinene er sendt til de lokale tillitsvalgte og arbeidet med å opprette lokallagskontoene er i gang.

Med de nye rutinene vil det bl.a. bli ryddet opp i en uoversiktlig og ikke holdbar situasjon med mange private kontoer eller kontoer opprettet på skolens navn, samt i forhold til revisjonskrav. Med de nye rutinene oppfordres det til motivert aktivitet i lokallagene og innføres «tak» for hva et lokallag kan ha i ubenyttede midler («egenkapital»).

Kalender