Nyere forskning på folkehøgskolen

Det har blitt publisert en del forskning på folkehøgskolen i løpet av 2013. Under Rektormøtet 2014 ble noe av dette stoffet presentert. Vedlagt ligger den PPT som ble brukt under presentasjonen. 

Forskning på folkehøgskolen 2013

Det har blitt publisert en del forskning på folkehøgskolen i løpet av 2013. Under Rektormøtet 2014 ble noe av dette stoffet presentert. Vedlagt ligger den PPT som ble brukt under presentasjonen. 

 

Presentasjonen tar for seg:

•Folkehøgskole og øvrig utdanningsoppnåelse (Norge)

•Analyse af højskolernes effekt på
uddannelse (Danmark)

•Lärande boende?
En kartläggning av folkhögskolans internat (Sverige)

•Andre studier: Nyttan med folklig bildning (Gustavsson & Wiklund), Selvevaluering (Gloppen) , Lærerenes korpsånd (Elstad et al.)

 

Kilder: 

 

Svenske undersøkelse om internatet: http://www.folkbildning.se/Rapporter-publikationer/Ovriga-rapporter/Ovriga-rapporter-2013/Larande-boende-En-kartlaggning-av-folkhogskolans-internat/

Nyttan med folklig bildning:
http://www.folkbildning.net/fb-forskning/aktuell-litteratur

 

Analyse af højskolernes effekt på uddannelse: 

http://ffd.dk/information/aktuelt/2013/effektundersoegelse

Kalender