Nytt idé- og prinsipprogram vedtatt for 2013-2017

Med mindre endringer vedtok landsmøtet forslaget til nytt idé- og prinsipprogram fra styret og programnemnda. Idé- og prinsipprogrammet er strukturert i tre deler. Første del er selve idé- og verdigrunnlaget til frilynt folkehøgskole, andre delen et kortfattet prinsipprogram og siste delen definerer prioriterte områder for nå Folkehøgskoleforbundet i perioden 2013 til 2017.

Idé- og verdigrunnlaget er bygd opp av tekster om idé-grunnlag og verdigrunnlag med der til hørende menneske- og samfunnssyn. Av dette følger vårt skole- og dannings- og læringssyn.

Prinsippdelen peker på at Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for en fri og aktuell folkehøgskole, basert på det menneskesyn, samfunnssyn og skolesyn som er redegjort for i første delen. Dette innebærer at Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for:

  • den enkeltes frihet, utvikling og myndiggjøring, slik at alle, uansett bakgrunn, kan utvikle sitt engasjement og mot til meningsfull deltagelse i de store og små sammenhenger man inngår i,
  • et åpent, inkluderende, demokratisk og bærekraftig samfunn der alle deltar i solidaritet og med gjensidig respekt for det menneskelige mangfold og naturen,
  • gode rammer for en fri og framtidsrettet folkehøgskole der alle har en reell praktisk og økonomisk mulighet til å delta,
  • en attraktiv, god og bærekraftig arbeidsplass for alle ansatte.

Siste delen lister opp 11 områder styret skal ha et spesielt fokus på i sitt arbeid fram til landsmøtet i 2017.  Styret skal utarbeide mer detaljert handlingsplan for landsmøteperioden (2 år) og skal rapportere hvordan det har gått gjennom årsmeldingen på landsmøtet i 2015 og 2017.

Fullstendig idé- og prinsipprogram

Idé- og prinsipprogram som pdf

Kalender