Økonomikonferanse for folkehøgskolene i april

Folkehøgskolerådet inviterer til folkehøgskolenes økonomikonferanse 18.-20. april 2018 på Sanner Hotell på Gran i Hadeland. På konferansen vil en rekke aktuelle økonomiske og administrative anliggender tas opp.

Konferansen er for økonomiansvarlige og rektorer på folkehøgskolene. Påmeldingsfrist: 16. mars og skjer her:  Påmeldingsskjema  Førstemann til mølla.
Program og praktisk informasjon finner du i vedlegget. Med forbehold om endringer.

Med vennlig hilsen

Johan Smit
Økonomirådgiver
Folkehøgskolerådet

Kalender