Økt premie på grunnforsikring

Grunnforsikringen øker fra kr. 67.- til kr 74.- pr. måned.

Alle medlemmer av NF har grunnforsikring knyttet til sitt medlemskap. Denne forsikringen dekker livsforsikring (dødsrisiko) og familieulykkesforsikring for deg som medlem, ektefelle/samboer og barn (medisinsk invaliditet grunnet ulykke).

Kalender