Om danning

Norsk Folkehøgskolelags artikkelsamling "Om danning". Norsk folkehøgskolelag ga i mai 2008 ut en artikkelsamling om danning. Heftet ble sendt ut til alle medlemmene. Skolene er blitt oppfordret til å bruke temahefte for å få igang en debatt rundt danningsbegrepet.

Heftet «Om danning» følger vedlagt.

Kalender