Ønsker etisk dømmekraft

I fremtiden bør arbeidstakere ha evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Har en gode holdninger og verdier i kombinasjon med kompetanse, vil en lykkes i fremtiden. Drømmepersonene har både entrepenørmessige evner og etisk dømmekraft, sa Johan H. Andersen i Utdanningsforbundets og Kunnskapsdepartementets debatt om ny generell lærerplan.

Alle ledd i lærerplanverket skal fornyes, også generell del, som er fra 1993. Den har overlevd både lærerplanen Kunnskapsløftet i 2006 og ny formålsparagraf. Etter 23 år skal den altså fornyes.

12. oktober arrangerte Utdanningsforbundet og Kunnskapsdepartementet debatt om generelle planen i Lærernes hus. Nærimgslivstopp Johan H. Andersen snakket i sitt innlegg om hvilke ansatte han kunne tenke seg i fremtiden.

Kalender