Oppstartssamling i bærekraftprosjektet 22.-23. september

Bærekraftprosjektet 'Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden' går inn i sitt tredje og siste år med 46 deltakende skoler. Oppstartssamling for årets preosjekt er på Lillestrøm Thon Hotel Arena (Lillestrøm) torsdag 22. og fredag 23. september. Både rektor lærer-representant(er) og elever deltar fra hver av prosjektskolene. Se vedlagte progrsam og praktiske opplysninger for mer informasjon.

 

Grønne konferanser:
Oppstartsamlingen 22. -23. september benytter Thon hotel sitt «Grønne konferanser» konsept, hvor målet er å tilrettelegge for størst mulig reduksjon av CO2-utslipp i forbindelse med konferansen. Vi vil derfor oppfordre alle til å reise kollektivt så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker også å redusere papirbruk, og deltakermapper vil ikke bli utdelt. Program og annen informasjon vil være tilgjengelig i konferanselokalene.

Grønne konferanser

Oppstartsamlingen 22. -23. september benytter Thon hotel sitt «Grønne konferanser» konsept, hvor målet er å tilrettelegge for størst mulig reduksjon av CO2-utslipp i forbindelse med konferansen. Vi vil derfor oppfordre alle til å reise kollektivt så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker også å redusere papirbruk, og deltakermapper vil ikke bli utdelt. Program og annen informasjon vil være tilgjengelig i konferanselokalene.

Kalender