Overrekkelse av forskningsrapport om elevers erfaring og utbytte av folkehøgskolen

Kunnskapsdepartementet har sammen med Folkehøgskolerådet finansiert et forskningsprosjekt om elevers utbytte av folkehøyskolen. Rapporten ”Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne” ble overrakt kunnskapsminister Kristin Halvorsen fredag 27. august. Rapporten publiseres ved Program for lærerutdanning og NTNU Samfunnsforskning.
 
Les rapporten fra folkehøgskoleprosjektet ”Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne”

Kalender