Oversikt over OT-kontaker i hele landet

Tall fra SSB vider at en tredel av elevene på folkehøgskole ikke har startet eller fullført videregående opplæring (VGO). Antagelig vil oppfølgingstjenesten (OT) være aktuell for flertallet av disse elevene for å komme i gang (igjen) og fullføre VGO eller på annen måter komme videre i skole/utdanning eller i arbeid.

I opplæringsloven § 3-6 pålegges fylkeskommunene å ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til opplæring (etter § 3-1), og som ikke er i opplæring eller i arbeid. Tjenesten gjelder til og med det året de fyller 21 år, men omfatter også ungdom som har tapt opplæringsretten (etter § 3-8 eller § 4-6).

Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at all ungdom som hører til målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid, andre kompetansefremmende tiltak, eventuelt i en kombinasjon av disse. Tilbudene skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innenfor videregående opplæring.

Frist for å melde seg opp til VGO er 1. mars, men allerede 1. februar for elever med særlige behov. Lærere kan (bør) i samtaler med elever ha fokus på året etter folkehøgskolen. For de elevene som ikke har fullført VGO kan det være aktuelt å hjelpe de til avklaring og kontakt med inntakskontoret/veileder eller OT-koordinator i hjemfylke eller der de ønsker å flytte til.

I forbindelse med pilotprosjektet ‘Mentorordningen i folkehøgskolen’ har vi i mangel av slik nasjonal oversikt, utarbeidet og lagt ved en oversikt over alle OT-koordinatorene i alle landets fylker. OT er ulikt organisert i fylkene. Derfor er det også lagt ved lenker til alle fylkenes nettsider for OT i eget fylke.

Vi oppfordrer til at dette skrivet med oversikt over landets OT-koordinatorer distribueres alle lærere og eventuelle andre dette er relevant for på skolen.

Kalender