Oversikt over PUF-kurs, møter og arrangementer høsten 2012

Fra og med dette semesteret vil vi utgi en halvårlig oversikt over PUF-kurs, møter og arrangementer i frilynt folkehøgskole. Her er prototypen.

Hvert år inviterer vi til en rekke kurs i PUF-regi, samt andre møter og arrangementer. Det er ikke lett å holde oversikten over dette. Derfor vil vi fra og med dette høstsemesteret hver semesterstart bringe en halvårsoversikt i form av en brosjyre. Brosjyren vil distriueres både i form av pdf-fil og som trykt brosjyre. Denne første kommer imidlertid kun som pdf, da høsten er godt i gang, og mer er å betrakte som pilot.

 

Hvert kurs og arrangement vil fortsatt ha egen invitasjon og program, men i fremtiden i et felles visuelt og gjenkjennelig uttrykk.

 

Har du innspill til forbedringer, ser vi fram til å høre fra deg.

 

Se brosjyren her

Kalender