På nett: Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet valgte ny leder

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet skulle samle frilynt folkehøgskole på Sogndal folkehøgskule fra 31. mai til 2. juni. Pandemien la en stopper for det, og alternativet ble landsmøte på nett – 1. juni. De 60 delegatene valgte Einar Opsvik til ny leder.

Forbundsleder Live Hokstad tok ikke gjenvalg, hun ga seg etter to år i rollen. Valgnemda innstilte på to lederkandidater – Einar Opsvik (61), rektor ved Møre folkehøgskule, og Kristian Lund Silseth (60), rektor på Nordmøre folkehøgskule. Begge med lang fartstid i skoleslaget og begge med erfaringer fra ulike verv i Folkehøgskoleforbundet gjennom mange år.

Det var et nedstrippet og komprimert landsmøte som ble arrangert på Zoom nettplattform. Et nytt Idé- og prinsipprogram skulle vedtas på møtet, men vil bli behandlet i et ektraordinært landsmøte. Sogndal folkehøgskule er spurt om å arrangere dette, enten det blir et ekstra landsmøte i 2021/2022 eller ordinært i 2023.

Det var i overkant av 70 deltakere på det digitale landsmøtet, og 60 delegater. Ut av styret gikk nestleder Ingvar Øydvin etter fire år, Kristin Bjørke som har vært 2. vara  gikk ut etter to år. Rektor ved Buskerud folkehøgskole, Mariann Aaland, ble valgt inn som styremedlem, mens Kjetil Hallre, lærer på Ringerike folkehøgskole, ble valgt inn som 3. vara. Vararepresentantene møter fast på styremøtene.

Øyvind Krabberød

Kalender