Personlig utvikling i forpliktende fellesskap

Kjernen i folkehøgskolen er en syntese mellom det forpliktende fellesskap og den personlige utvikling, mener Jonas Møller og Rasmus Kolby Rahbek fra den danske folkehøgskoleforeningen. Temaet på landsmøtet ble innledet med et dansk, et svensk og et norsk perspektiv på kjerne og identitet i folkehøgskolen.

Ingela Zetterberg og Tomas Rosengren fra det svenske folkehøgskolelærerforbundet foreslo at folkehøgskolen er et pedagogisk fristed og et drivhus for mennesker, hvor lærere og deltakere lærer kreativt, lærer sammen. Folkehøgskolen skal være med til å utforme samfunnet, la de til.

Arild Mikkelsen fulgte opp med at det uformelle og informelle møtet med elever, der samtalen om tilværelsenes grunnvilkår får gode vilkår, er folkehøgskolens kjerne, og at denne samtalen må forstås og fortolkes innenfor dagens samfunnsmessige rammer.

Dagen etter var landsmøtedeltakerne utfordret til å reflektere over når de i sin praksis er i nærheten av hva de oppfatter som kjerne i folkehøgskolen.

Kalender