Presentasjoner fra Folkehøgskolekonferansen 2010

3D-veiledning
Kan dannelse måles? - Svein Lie
NTNU Samfunnsforskning AS - Som en sang i sinnet
Folkhögskolan i ett nordiskt perspektiv - Bernt Gustavsson
Resultater Folkehøgskole - Ove Haugaløkken, Geir Karlsen, Agneta Knutas, Trond Solhaug 
 

Kalender