Prof. Tom Tillers bok «Læringskoden» om læring i folkehøgskolen er kommet

«Læringskoden – fra karakterer til karakter» er nå utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Boka er blitt til gjennom et samarbeid med professor Tom Tiller og alle folkehøgskoleorganisasjonene.

Mange av dere på skolene har bidratt med brev og andre innspill til forfatteren.

Nå der den her! Se presentasjon av boka på neste side. Denne boka må folkehøgskolefolk lese, inklusiv styremedlemmer!

Bestill boka for kr 250 per stk.

Ved bestilling gjennom folkehøgskolekontoret er prisen kr 250 per stk. Ordinær pris er kr 298. Porto kommer i tillegg.

Send e-post til fhf@folkehogskole.no og oppgi antall bøker og fakturaadresse

Kalender