Programnemnda i gang med nytt prinsipprogram for NF

Styret i NF har nedsatt en programnemnd til å utarbeide forslag til NFs prinsipprogram for perioden 2013-2017. Programnemnda består av Kristin Bjørke fra Sund fhs, Ingjerd de Graaff fra Romerike fhs, Einar Opsvik fra Møre fhs og Terje Heggernes fra Seljord fhs.
 

Målet for programnemnda er å fremme forslag overfor landsmøtet i 2013 til idé – og prinsipprogram for NF for perioden 2013 til 2017. Nemnda hadde sitt første arbeidsmøte i Oslo 21. og 22. november, hvor den så på mandatet fra styret, på eksisterende prinsipprogram og la opp plan for arbeidet videre fremover. Videre fikk nemnda etablert en wiki-løsning, som skal benyttes som arbeidsredskap for gruppa framover. Lokallagene skal involveres i arbeidet før eller rett over sommeren 2012. Sekretær for nemnda er Øyvind Brandt.

Kalender