Rammeavtale med itslearning om elektronisk læringsplattform

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristlege Folkehøgskolelag har inngått en rammeavtale med Itslearning om å tilby elektronisk læringsplattform og samarbeidsløsning for folkehøgskolene i Norge.

Folkehøgskolene har i dag et administrativt datasystem (NAVI levert av Wis), men ikke en felles elektronisk samarbeidsløsning/læringsplattform. Behov for digitale kommunikasjons-kanaler blir av lærerne i stor grad dekket av ulike, oftest reklamefinansierte, aktører som facebook etc. Det kan by på noen utfordringer:

 • Sensitive data mellom skole/lærer/elev eies av en privat aktør. Dersom noen alvorlige hendelser skulle skje, har man ikke tilgang på disse data.
 • Det er ikke alle elever som ønsker å være deltaker på facebook etc., men dersom skolen/lærer bruker dette som et verktøy vil man kunne føle et press om deltakelse.
 • I dag er det «en jungel» av ulike digitale nettsteder, programmer og apper som ansatte og elever bruker i en pedagogisk hverdag. Det kan være utfordrende å holde styr på alt.

 

Det er behov for

 • At skolen eier selv egen kommunikasjon og data.
 • At skolene har et internt system (informasjon, lagring, dokumenter, kalender, referater etc).
 • At det finnes et sted der ansatte og elever har samlet ulike pedagogiske og digitale verktøy
 • En kommunikasjonsløsning, app etc mellom ansatte på egen arbeidsplass
 • En kommunikasjonsløsning mellom ansatte på ulike skoler og folkehøgskolekontoret
 • Digitale arenaer for lærere med samme fag og linje.
 • Digitale arenaer for ansatte med samme stilling/yrke
 • Digitale arenaer for kurs og prosjekter
 • En løsning som inkluderer en fungerende app som kan brukes fra smarttelefoner og nettbrett.

 

Folkehøgskoleorganisasjonene har vært i dialog med Wis om muligheten for å utvikle en elektronisk læringsplattform for folkehøgskolene, en samarbeidsløsning som skulle møte behovene beskrevet ovenfor. Etter en samlet vurdering har vi nå inngått en rammeavtale med itslearning om å tilby en elektronisk læringsplattform og samarbeidsløsning for folkehøgskolene. Itslearnings program tilfredsstiller samtlige av behovene over, samtidig som itslearning er vant til å samarbeide med Wis om administrative programmer i andre skoleslag (eks. WIS Grunnskole).

 

NB! En avtale med Itslearning betyr derfor ikke en avslutning av WisWeb NAVI, som er skolens administrative system internt på skolen og overfor myndighetene.

 

Her kan du lese mer om itslearning:

Prisen er NOK 100 pr. bruker (lisens) i året.
Se vedlegg for avtalen med itslearning samt bestilling av lisenser. Vær oppmerksom på at dersom skolen bestiller lisenser før 10. februar får mulighet til et gratis oppstartskurs i Oslo i løpet av februar/mars – mer info kommer.

Kalender