Reager på urett – aksjon på 1-2-3!

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) inviterer til elevfokusert Internasjonalt seminar, «Reager på urett – aksjon på 1-2-3!», 31. mars – 1. april på Holtekilen folkehøgskole, like utenfor Oslo.

Seminaret retter seg spesielt til solidaritetslinjer, men andre globalt engasjerte ansatte og elever er selvsagt velkommen til å delta.

Gjennom folkehøgskoleåret har elevene fått ny kunnskap og nye erfaringer i Norge og i utlandet om skjev ressursfordeling, urettferdighet og utfordringer verdenssamfunnet står overfor.

På seminaret «Reager på urett – aksjon på 1-2-3!» vil Changemaker, Norges største ungdomsorganisasjon som kun jobber med utviklingspolitikk, veilede deltakerne gjennom prosessen fra en aksjonsidé til en gjennomført aksjon i Oslo siste dag på seminaret.  Seminardeltakerne blir også oppfordret til å gjennomføre aksjonen på sin skole/lokalsamfunn i etterkant av seminaret.

På seminaret vil deltakerne blant annet få gode aksjonstips og høre erfaringer Changemaker har gjort seg etter mange år med kampanjer og aksjoner for en mer rettferdig verden.

 

Skoler som er interessert i å delta kan melde på maks 4 elever + 1 lærer (totalt maks 5 personer) og det er første mann/kvinne til mølla da vi har begrenset med plasser. IU dekker seminarutgiftene, kost og losji. Reisen til/fra Holtekilen folkehøgskole dekkes av skolen selv.

 

Påmeldingsfrist 10. mars

Påmelding til undertegnede: brita@folkehogskole.no

 

Mer informasjon og program kommer!

 

Vennlig hilsen,

Brita Phuthi

Internasjonal sekretær,

Folkehøgskolerådet

Øvre Vollgt. 13,  Pb. 420 Sentrum

0103 Oslo

 

Telefon: +47 22 47 43 18

Mobil: +47 97 79 81 31

E-post: brita@folkehogskole.no 

Hjemmeside: www.iu.folkehogskole.no 

Kalender