Regional rektorsamling gikk digitalt

De planlagte regionale rektorsamlingene måtte avlyses på grunn av koronapandemien, men ble sist uke arrangert som digitalt møte. Det var FHF og IF som sto for arrangementet og hele 43 rektorer deltok på Zoom. En spørreundersøkelsen som ble sendt ut om rektorsamlinger, viste at mange rektorer hadde et ønske om å kunne møtes fysisk, men dagens situasjon gjorde det umulig.

Følgende sto på kjøreplanen

  • Velkommen og generell informasjon om hvordan det går, hva vi holder på med, og hva som skjer framover
  • Erfaringsutveksling rundt følgende temaer: Korona og skoledrift, studieturer (bærekraft, markedsføring og korona).
  • Elevbetaling og skolenes økonomi (Johan)
  • Skoleutvikling og selvevaluering
  • Nytt fra FHSR , FHF og IF
  • Bærekraft og miljøregnskap

Live Hokstad, Angelina Christiansen, Dorte Birch, Brita Phuthi og Johan Smit bidro med innlegg. Under erfaringsutvekslingen ble det samtalt i grupper, noe som fungerte veldig godt og ga innspill i plenum i etterkant. Digitale møter er ikke det samme som å møtes fysisk, men det var tilbakemeldinger på at dette var et godt tiltak under de rådende omstendigheter.

Kalender