- De 49 frilynte folkehøgskolene driver uavhengig av tro og livssyn. De kan ikke søke om unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven og har heller ikke noe ønske om å gjøre dette, sier Live Hokstad i Folkehøgskoleforbundet

- De 49 frilynte folkehøgskolene driver uavhengig av tro og livssyn. De kan ikke søke om unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven og har heller ikke noe ønske om å gjøre dette, sier Live Hokstad i Folkehøgskoleforbundet

Reisemålene er ute av linjenavnene, men det er nå vi virkelig må handle!

Vi har på mange måter fått dra hjelp av koronaen til å begrense reisevirksomheten i folkehøgskolen. Men nå når vi forhåpentligvis begynner å se enden på en periode med store reiserestriksjoner, er det vi virkelig må ta ansvaret med å begrense flyreisene i folkehøgskolen.

Folkehøgskoleforbundet vedtok på forrige landsmøte at vi ønsket nettopp dette, å begrense skolenes klimaavtrykk gjennom flyreiser. For skoleåret 2021/2022 var målet at ingen folkehøgskoler skulle ha reisemål i linjenavnene. Det er medlemmene i Folkehøgskoleforbundet, som har vedtatt dette, og skolene har i stor grad fulgt opp.

Vi har et mål om at reiser som er en del av skolens dannings- og opplæringsarbeid, innen 2025 gjennomføres på en klimavennlig måte. Dette gjelder også reiser til og fra skolen der dette er praktisk mulig med tanke på geografisk beliggenhet. For å få til dette vedtok vi en nedtrappingsplan, og det er på tide å ta tak i oppdraget for 2022/2023, nemlig målet om at ingen elever i folkehøgskolene skal ha mer enn en studietur med fly som transportmiddel.

Det felles bærekraftsvedtaket som ble vedtatt av alle folkehøgskoleorganisasjonene, åpnet for at skolene kunne måle klimaavtrykket sitt, og nettopp der, så vi hvor viktig det er å rette søkelyset mot flyreisene våre, og at det faktisk er mulig å redusere skolenes klimagassutslipp med 40% innen 2030.

Når vi nå ser at flyreisene har så stor innflytelse på klimaavtrykket til folkehøgskolene er det på tide at vi i Folkehøgskoleforbundet oppfordrer Noregs Kristelege Folkehøgskulelag til å gjøre samme vedtak som oss, og begrense flyreisene til en studiereise tur/retur fra skoleåret 2022/2023

Dette kommer til å bli utfordrende å kutte reisevirksomheten vår. For mange skoler er studieturen selve bærebjelken, og vi må tenke nytt for å få dette til. Vi har holdt oss i ro på folkehøgskolene dette året, og mange er mer klare for å reise på tur med elever igjen. Men, det altså NÅ det virkelig gjelder!

Live Hokstad. Leder Folkehøgskoleforbundet

Kalender