Rekorder står for fall – 107 prosent fulle folkehøgskoler

Pr 1. september er det 7500 elever ved de norske folkehøgskolene. Det er en økning på 3,2 prosent i forhold til samme tid i fjor, som også var et svært godt år. Antall elever tilsvarer 11,34 prosent av 19-åringene. Med andre ord er det både flere elever, kanskje høyeste tall registrert i folkehøgskolens historie, og høyere andel av norske ungdommer som søker seg til folkehøgskolene, som nå er 107 prosent fulle.

Som alltid er det imidlertid variasjoner fra skole til skole.

Den totale elevøkningen er et uttrykk for at skolene sender hjem fornøyde elever som skryter av året og at skolene har linjer som treffer elevene. 
I tillegg så er også mange fulle skoler flinke til å henvise søkere til skoler med ledige plasser. Dette er solidaritet i praksis og veldig bra!

Ungdom i dag opplever en veldig og til dels uigjennomtrengelig systemverden, uoversiktlig og likevel labil verden og det mange betegner som en stressende hverdag med store forventninger og krav til seg selv og egen aktivitet og framtoning. Folkehøgskolene tilbyr en arena preget av learning by doing og med tid for livet, noe ungdommene i stigende grad lengter etter og finner i folkehøgskolen.

Med 107 prosent belegg i forhold til godkjente elevtall, bør det være rom for både flere elevplasser ved mindre skoler og nye folkehøgskoler.

Kalender