Rekordstart på opptaket av elever til frilynte folkehøgskolene for kommende skoleår

Landets 45 ordinære frilynte folkehøgskoler opplever en vekst på hele 6 % i elevopptaket for kommende skoleår. Dette kommer på toppen av at vi allerede opplever rekord i inneværende skoleår. Ser vi totalt sammen med de kristelige forlkehøgskolene er veksten 3,6 %. Dette viser den første elevtellingen for kommende skoleår.

Fordelingen er som alltid ujevn mellom linjer og skoler, og det er tidlig i opptaket. Veksten vil normalt avta fram mot skolestart, da skolene har begrenset plass. Hele 12 skoler mer enn 90 % fulle ved tellingen 1. mars. 7 av disse er frilynte. 

Det er nok flere forhold som til sammen forklarer framgangen. Først og fremst er de ansatte på folkehøgskolene dyktige og folkehøgskolene et dynamisk skoleslag som er tett på voksen ungdom 24 timer i døgnet. Skolene utvikler seg derfor i takt med behovene og interessene. Tilfredshetsundersøkelsen fra EPSI Norge bekrefter dette, hvor folkehøgskoler topper all annen utdanning.

Vi skal heller ikke se bort ifra at et innskrenket læringssyn og konkurransepresset som kommer til uttrykk i den skolepolitiske retorikken og i testregimet som rir norsk skole bidrar til at stadig flere unge voksne ønsker en fri arena for praktisk basert læring ut fra egne interesser, opplevelser og refleksjon i lag med andre, uten eksamenspress, før de går videre i livet, om det er i høyere utdanning eller jobb.

Dernest gjøres det en formidabelt informasjonsinnsats, både fra skolenes side og informasjonskontoret. Det handler om moderne og oppdaterte og informative nettsider og ikke minst en høy og relevant aktivitet i sosiale medier.

Kalender