Rektor som medlem – e-brosjyre

Rektorutvalget har sammen med sekretariatet, utarbeidet en brosjyre om rektor som medlem. Brosjyren ble introdusert og delt ut under Lederforum på Gardermoen i år.

Brosjyren inneholder en del informasjon som det er nyttig og viktig at også lokallagsleder også kjenner til. Derfor er brosjyren (elektronisk vedlagt) sendt både til rektor, assisterende rektor/inspektør og lokallagsleder/tillitsvalgt.

Brosjyren ‘Rektor som medlem’ inneholder følgende oppslag:

  • Presentasjon av rektorutvalget og mandat
  • Hvorfor bør alle rektorer være medlemmer?
  • Forholdet mellom rektor og styret
  • Lønnsfastsettelse for rektor
  • Rektor som arbeidstaker – konflikt med styret
  • Hvor får rektor hjelp dersom i konflikt med en arbeidstaker?
  • Nettverk, kurs og videreutdanning for rektor

Dersom du har spørsmål eller ønsker brosjyren tilsendt, kontakter du sekretariatet.

 

Kalender