Rektorskolen utsettes til neste år

Oppstart av andre kull av studiet "Verdibasert endringsledelse i folkehøgskolen" ved HSN, nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN), utsettes til juni neste år. Ved utsatt opptaksfrist i år, manglet det noen søkere for at USN kan starte studiet i år.

Ved utsatt søknadsfrist mangler det dessverre for mange søkere til at USN kan sette i gang studiet i Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolene som planlagt nå i juni. Det er derfor besluttet å utsette oppstarten med ett år, til juni 2019. Søkere i år er selvfølgelig garantert plass ved neste oppstart og vi håper søkere vil opprettholde sin søknad og følge med videre.

Siden studiet er utviklet spesielt for ansatte og ledere i folkehøgskolene, velges det en såpass lang utsettelse, da signalene er at oppstart på forsommeren passer best inn i årshjulet til folkehøgskolene.

USN vil oppdatere siden med studietilbudet med ny søknadsfrist og samlingsdatoer, og vil sammen med FHF og NKF, fortsette å markedsføre studiet. Dermed håper vi å vekke interessen hos flere aktuelle søkere de kommende månedene. Det blir da også mer tid til å avklare og evt. avtale ordninger og studiestøtte lokalt for den enkelte.

Kalender