Relansering: Grundtvig for begynnere.. og oss andre

Med denne boka gir Arild Mikkelsen en innføring i Grundtvig og hans kjernebegreper samt et konsentrat av norsk folkehøgskoles mer enn 150 års historie, der han drar linjer fra starten med Sagatun folkehøgskole i 1864 og helt fram til i dag. I slutten av boka peker Arild på noen sentrale utfordringer norsk frilynt folkehøgskole må forholde seg til i framtiden. I tillegg inneholder boka en tidslinje over Grundtvigs liv og virke samt tips til videre lesning. 

‘Grundtvig for begynnere.. og oss andre’ er en personlig anlagt innføringsbok av den som per i dag kanskje har best oversikt over norsk folkehøgskoles historie. Boka er en nok så fullstendig 

Arild Mikkelsen

bearbeiding og oppdatering av første utgaven fra 2002 og er primært 

tenkt som en innføringsbok for nye lærere og 

andre ansatte i norsk folkehøgskole. Tittelen peker likevel på at også de som har vært i folkehøgskolen i lengere tid vil ha glede av boka, samt andre som er interessert i Grundtvig og norsk folkehøgskole. 

Leseren vil også se at Arild har meninger – meninger som gir leseren noe å tenke over. Det er derfor vårt håp at hele eller deler av boka også kan fungere som opplegg til pedagogiske refleksjoner og skape debatt på den enkelte folkehøgskole.

Utgitt av Folkehøgskoleforbundet, 2016
Pris NOK 275,- + frakt
Bestilles ved å kontakte sekretariatet på tlf 22 47 43 00 eller marianne@folkehogskole.no

Kalender