Resolusjon om stipendplasser for europeisk ungdom på norske folkehøgskoler

Landsmøtet i NF, nå Folkehøgskoleeforbundet, vedtok styrets forslag til resolusjon om stipendplasser for europeisk ungdom, spesielt fra Sør- og Øst-Europa. Resolusjonen sendes regjeringen ved Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Økonomisk tilbakegang og svært høy ungdomsarbeidsløshet er en utfordring for den enkelte og de landene som er rammet, spesielt i Sør- og Øst-Europa. Situasjonen fører til følelsen av meningsløshet, tap av framtidshåp og sosial uro, som igjen utfordrer demokratiene.

I Norge har folkehøgskolen med sin betoning av likeverdig dialog og deltakelse vært en agent for personlig, faglig og demokratisk dannelse i snart 150 år. I solidaritet med våre yngre europeiske medborgere oppfordrer landsmøtet i Norsk Folkehøgskolelag regjeringen ved Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet å etablere en stipendiatordning for et år på folkehøgskole i Norge for europeisk ungdom, med hovedvekt på ungdom fra Sør- og Øst-Europa. 

Se hele resolusjonen her.

Kalender