Revidert og Statsbudsjettet 2013

Tilskuddet til folkehøgskolene over statsbudsjettet for inneværende år er justert for kostnadsutviklingen i forhold til i fjor, men ikke elevtallsøkningen, slik vi ser det. De manglende 14 millioner kronene er tatt opp med bl.a. KUF-komiteen i høst, med politikerne som var til stede på rektormøtet i Trondheim i januar.

NF og Folkehøgskolerådet arbeider videre med dette.

Vi har videre beregnet hva folkehøgskolene skal ha i tilskudd for 2013 og meddelt dette i god tid til regjeringen, KUF-komiteen med flere. Våre beregninger tar utgangspunkt i hva skolene skulle hatt i 2012, en stipulert kostnadsutvikling, samt tilskuddselevtallsøkningen vi også har neste år. Våre beregninger viser da at folkehøgskolekapittelet må styrkes med ca 50 millioner kroner i forhold til bevilgningen for inneværende år.

Det er viktig at skolene hjelper til med å få formidlet dette, gjerne via opplevelse ved invitasjon til stortingspoltikerne om besøk på skolen.

Kalender