Rogalandsmøtet først ut

Folkehøgskolene i rogaland, (distrikt 5) startet tradisjonen tro det nye året med distriktsmøte, denne gangen på Lundheim folkehøgskole på Moi. Åpningstemaet var "Varer vi lenger når vi ler?" ved Jacob Øyvind Reinertsen.

Andre dagen tok Anna Songe-Møller deltakerne gjennom temaet «Motivasjon og ros».

I tillegg ble det gjennomført fag-og temasamlinger og nytt fra sentralt hold, blant annet om prosjektene som planlegges i 2014 i anledning folkehøgskolen 150 år i Norge og grunnlovsjubileet.

Alt vel gjennomført med bl.a. god mat, og kulturprogram på kvelden.

Kalender