Rogalandsmøtet starter jubileumsåret 2014

Pedagogiske drøftingsdager mellom folkehøgskolene i distrikt 4 (Rogaland) er første felles aktivitet i jubileumsåret 2014. 

I løpet av torsdag d. andre og fredag d. tredje januar utfordres deltakerne på bruk og misbruk av sosiale medier, også i folkehøgskolen. Det vil også settes fokus på tendenser i folkehøgskolen, blant annet i forhold til rekruttering av elever.

Og i jubileumsåret 2014 er det også satt av tid til informasjon om de mange arrangementene og prosjektene i folkehøgskolen i forbindelse med vår 150 års jubileum som skoleslag i Norge og grunnloven 200 år.

Som alltid er det satt av tid til mer eller mindre faste poster som informasjon fra Folkehøgskolerådet og møte i FHF og NKF.

Kalender