Så er vi i gang igjen -medlemsnytt september 2012

Et nytt folkehøgskoleår er startet. Et viktig år - for den enkelte eleven, for deg som tilsatt, for skolen, og for samfunnet.

Vi håper oppstart har gått fint og at fortsettelsen ut over høsten blir likeså. Vi vet alle at hverdagen på skolene mens det er elever er fyllt godt opp av store og små oppgaver. I tillegg kommer kurs, distriktssamlinger og andre arrangementer, som fort kan oppleves som en ekstra utfording å få tid til, men som samtidig er så viktige for inspirasjon, fellesskap og videre utvikling av en selv og folkehøgskolen. I vedlegget kan du lese litt om det som arbeides med i NF denne høsten.  

 

Godt skoleår!

Kalender